Скачать файл: Ном нальна та реальна зароб тна плата динам ка шпаргалка

Максимальная скорость Максимальная скорость
Время скачивания
~ 3 мин.
~ 3 мин.
Поддержка ускорителей
Мгновенная загрузка
Нет рекламы
Поддержка докачки
Много потоков

Другие файлы по теме ном нальна та реальна зароб тна плата динам ка шпаргалка

Номинальна і реальна заробітна плата.: Визначення розміру зарплати мае

На ї величину впливають різні ф-ри: рівень кваліфікації, різні умови й ефективність праці та кількість і якість праці. Гарантований прожитковий мінімум - це офіційно затверджений рівень мінімальної заробітної плати, пенсії, допомоги. Заробітна плата: марксистський підхід. Розрізняють номінальну і реальну з/п. Тому розміри номінальної заробітної плати не дають реального уявлення про реальний життєвий рівень трудівника. Реальна зарплата залежить від ряду факторів: рівня номінальної зарплати цін на товари і послуги, які споживає населення величини податків, які сплачуються різними верствами населення в бюджет. Дата добавления: ; просмотров: 12, нарушение авторских прав, предыдущая Следующая t - Лекции. Беларусь - Право России - Право України - Психология - Реклама, PR - Технические науки - Физика - Философия - Финансы - Экономика - Юриспруденция - Языкозание. Визначення розміру зарплати має моделирование бронетехники мастер-класс в рамках выставки моделистов часть 2 видеоурок torren два підходи: з боку найманого персоналу і з боку роботодавця. Вона відбиває кількість праці (величина затраченої мускульної і нервової енергії інтенсивність праці і якість праці (ступінь складності і значення роботи).

Основні форми заробітної плати

Ном нальна та реальна зароб тна плата динам ка шпаргалкаРеальные валютные курсы. Рух реальної заробітної плати визначається за такою формулою: Ірзп Інзп / Іц, де Ірзп індекс реальної заробітної плати; Інзп індекс номінальної заробітної плати; Іц індекс цін на программа прошивки принтера epson 4300 товари і послуги. Реальна з/п - це сума матеріальних і духовних благ та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату. Потім цю вартість ділять на тривалість робочого дня (при почасовій оплаті) або на кількість виробів, які мають бути вироблені при даному робочому дні (при відрядній оплаті) і одержують так звану ціну праці. Мінімальна заробітна плата. М.: Изд-во МГУ, 1997. Принципу рівної оплати за рівну працю дотримуються тільки в межах окремих кооперативів. При цьому част-ка простої почасової оплати знижується, а підвищується частка почасової преміальної оплати. Далі ціну праці зіставляють з мірою праці, тобто з тим обсягом роботи, який повинен бути виконаний працівником. Підприємства і держава проводять нормування праці. І нарешті, на ринку (тобто у сфері товарного обігу і нематеріальних послуг) працівник перетворює грошову оплату в міру споживання. У зв'язку з цим, створюючи сприятливі умови для ефективної господарської діяль-ності людей, що зайняті переважно в індивідуальному секторі ви-робництва, слід враховувати і контролювати одержувані доходи, розумно використовувати для цього прогресивний податок. Билет 5 Номинальные и реальные показатели.

Номінальна і реальна заробітна плата

Як видно з рисунка, на підприємствах Німеччини робітник одержує в касі підприємства учебник фихтенгольца бесплатно 2 том лише 35 того, що витрачає роботодавець прямо чи опосередковано на використання найманої ним робочої сили (див.: Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под ред. Вона становить розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану пра-цю, нижче якої не може здійснюватися оплата за виконану праців-ником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). В цих умовах робітник змушений погоджуватись на меншу заро-бітну плату, на гірші умови праці. Він не може бути нижчим за фізіологічний прожитковий мінімум і не може перевищувати вартісну величину мінімального споживчого бюджету. Для госпрозрахункових підпри-ємств таким джерелом є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. Включає в себе сочинение знакомство со стихами лермонтова відрахування на соціальне страхування і прибутковий податок. У свою чергу, кожна з них має відповідні їм системи. Члени кооперативу і співвласники колективних підприємств не про-дають свою робочу силу. Законом України "Про оплату праці" встановлено, що розмір мінімальної заробітної плати (а від цього залежать всі тарифні ставки і посадові оклади) визначається з урахуванням: вартості величини мінімального споживчого бюджету з посту-повим зближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та роз-витку економіки країни; загального рівня середньої. Проте не вся грошова виручка від індивідуальної трудової діяльно-сті становить грошовий доход. Номінальна з/п являє собою суму грошей, яку отримує робітник за виконану роботу. Продуктивність праці і заробітна плата, если национальная валюта реально укрепляется, (реальный курс национальной валюты растет то это стимулирует экспорт, и ограничивает импорт? 4,25 і з червня 1997.